Strategie

Het bestuur van Stichting Wees een Kans is ervan overtuigd dat een integrale gebiedsaanpak een voorwaarde is voor duurzame ontwikkeling. Daarbij wordt een model gebruikt, dat uitgaat van vier pijlers. Deze pijlers moeten in specifieke geografische gebieden parallel ontwikkeld worden, teneinde kansarmen blijvend een goede toekomst te bieden.

 

Stichting Wees een Kans is een vermogensfonds, dat projecten ondersteunt die gericht zijn op integrale gebiedsontwikkeling. Daarbij dient in meer of mindere mate, afhankelijk van de specifieke omstandigheden, gelijktijdig aan de volgende pijlers gewerkt te worden.
 

Pijler 1: Voeding, liefde en onderdak
Hierbij kan worden gedacht aan voedselhulp, opvoedingsondersteuning of het onderbrengen van wezen bij familie.
 

Pijler 2: Basisvoorzieningen
Voorbeelden hiervan zijn: het realiseren van waterprojecten en het realiseren of organiseren van basisgezondheidszorg.
 

Pijler 3: Educatie
Binnen deze pijler kunnen scholen worden gebouwd en geëxploiteerd, zowel voor het primaire onderwijs als vervolgonderwijs. Ook het opzetten van gerichte vakopleidingen of praktijktrainingen valt hieronder.
 

Pijler 4: Economie
Voorbeelden hiervan zijn: microkredieten ter beschikking stellen, coöperaties opzetten of mensen helpen een bedrijfje op te starten. Ook kunnen impactinvesteringen worden gedaan.
 

Kijkend naar een gebied zoeken we dan mensen of uitvoerende stichtingen welke ter plaatse één of meerdere van de pijlers in dit gebied tot ontwikkeling kunnen brengen. Wij kunnen deze mensen of stichtingen dan ondersteunen, enthousiasmeren en financieren om actief te zijn in dit gebied. Zo zoeken we dus steeds naar voldoende goede partners om uiteindelijk alle 4 pijlers in dit gebied af te dekken. Teneinde duurzaam de armoede in dit gebied te bestrijden.

We hebben de afgelopen jaren inmiddels mogen zien dat deze aanpak werkt! Verbluffend om te zien hoe deze gebied specifieke aanpak, al tot mooie resultaten heeft geleidt en inmiddels al vele kansarmen weer hoop en vreugde heeft gegeven. Het sterkt ons om op de ingeslagen weg door te gaan!

Als Stichting Wees een Kans beseffen wij ons goed dat deze aanpak alleen maar werkt doordat wij samenwerken met goede en betrouwbare partners ter plaatse. Daarom streven wij ook een lange termijn relatie na met de stichtingen en mensen welke wij steunen.
 
Daarnaast heeft de Stichting kennis gemaakt met een concept waarbij geprobeerd wordt in de meest gedegradeerde gebieden de omgeving weer groen te maken. De visie achter dit concept is dat door het herstellen van de natuur ook de armoede zal verdwijnen. Na het toepassen van dit concept in twee projecten in Tanzania is een afzonderlijke stichting opgericht om het concept verder te professionaliseren en te verbreiden. De stichting heeft de naam Stichting Greening Earth gekregen. Daarnaast is in Tanzania een lokale stichting opgericht, Greening Earth Foundation, die het concept toepast in Tanzania. Het bestuur hoopt dat dit concept succesvol zal blijken, zodat het op veel plaatsen toegepast kan worden om armoede te bestrijden.