Contact

Heeft u een project of goed doel waarbij u onze ondersteuning wilt aanvragen?
Bent u actief of wilt u actief zijn in Tanzania, Ethiopië of Oeganda?
Past uw project binnen één of meerdere van onze Pijlers?

Stuur dan een mail met korte uitleg over u, uw stichting, uw plannen en in welk land u actief bent. Ons e-mailadres is info@weeseenkans.nl.

Wij zullen dan contact met u opnemen om te kijken of het nuttig voor u is om een aanvraag bij ons te doen. Als u inderdaad een aanvraag kunt indienen, zullen wij u de nodige informatie aanreiken op basis waarvan u uw aanvraag kunt indienen.

Voordat wij uiteindelijk tot donatie op basis van de aanvraag overgaan, zullen er eerst één of meerdere gesprekken met u plaatsvinden. Uiteindelijk streven we naar een lange termijnrelatie met de mensen en stichtingen waarmee we samenwerken.