Jaarverslag

In onze jaarverslagen wordt een indruk gegeven van de verschillende stichtingen en projecten die door Stichting Wees een Kans zijn ondersteund.

 

Afgelopen jaar is veel energie gestopt in het ontwikkelen van procedures en het zoeken naar samenwerking met andere organisaties en personen om te leren, te structureren en visie te ontwikkelen op de toekomst van de Stichting.

 

Het bestuur van de Stichting Wees een Kans verklaart te voldoen aan de FIN-normen Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, die periodiek getoetst wordt.

 

Onze dank gaat uit naar de vele mensen en stichtingen, welke ter plaatse de afgelopen jaren voor ons actief zijn geweest.